Journal of Clinical and Translational Hepatology

Journal of Clinical and Translational Hepatology

Saturday, 02 / 23 / 2019

Editors and Editorial Staff

Managing Editors

Huaidong Hu

Chongqing, China

 

 

Zhi Peng  

Chongqing, China  

Executive Editor

Hua He

Houston, USA  

Technical Editor

Wanchen Hu

Wuhan, China

 logo

You are here: Home Editors and Editorial Staff Editorial Staff